Ouderenzorgcongres · Programma

Programma


9.00 Ontvangst en registratie
U ontvangt de congrestas met programma, deelnemerslijst en schrijfmateriaal.

10.00 Opening en toelichting op het programma door de dagvoorzitter, Godelieve van Heteren
Drs. G. M. van Heteren is arts en historicus, thans werkzaam als directeur van ontwikkelingshulporganisatie Cordaid. Zij was van 2002 tot 2006 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Godelieve van Heteren werkte onder meer als onderzoeker Europese gezondheidszorgsystemen in Londen en als universitair docent aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

10.15 Ouderenzorg in de 21e eeuw, waarom en waartoe?, door frits de Lange
Een ethisch – filosofische beschouwing van de plaats van de mens in de zorg.
Prof. dr. F. de Lange is hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Kampen. Hij is redacteur van Gerōn, en auteur van o.a. ‘De armoede van het zwitserlevengevoel, pleidooi voor beter ouder worden’ en ‘De mythe van het voltooide leven’. Hij onderhoudt een weblog over ‘Goed oud worden’: goedouderworden.wordpress.com

10.40 Een noodzakelijke nieuwe koers in de zorg voor ouderen, door Ria Wijnen
Dr. Ria Wijnen-Sponselee is Lector Gerontologie aan Avans Hogeschool Breda. Zij is daarnaast bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Gerontologie en voorzitter van het Expertisecentrum Gezondheidsbevordering Ouderen.

11.05 Koffiepauze

11.30 Debat o.l.v. Godelieve van Heteren
Centrale vraag in het debat: Het einde van de ouderenzorg, alarmerend of valt het allemaal reuze mee?
12.30 Lunchpauze
U krijgt een lunch aangeboden, tevens is er mogelijkheid de informatiemarkt en mini-tentoonstellingen te bezoeken.

14.00 uur Deelsessies, 1e ronde
U kunt tijdens dit congres aan twee deelsessies deelnemen, u maakt uw keuze uit het deelsessieoverzicht.

14.45 Theepauze

15.15 Deelsessies, 2e ronde
U bezoekt de tweede deelsessie van uw keuze.

16.00 Napraten/borrel